αποδεκατίζομαι


αποδεκατίζομαι
αποδεκατίζομαι, αποδεκατίστηκα, αποδεκατισμένος βλ. πίν. 34

Τα ρήματα της νέας ελληνικής. 2013.